top of page

השירותים שלנו

 • מקלחת, ייבוש, גזיזת ציפורניים,ניקויי אזניים,סירוק קל

  20 דק'

  80 שקלים חדשים
 • מקלחת, ייבוש,סירוק קל, גזיזת ציפורניים,ניקוי אזניים

  45 דק'

  125 שקלים חדשים
 • כולל מקלחת,ניקוי אוזניים,עיצוב פנים וגזיזת ציפורניים

  1 שע'

  143 שקלים חדשים
 • כולל תספורת, מקלחת,ייבוש, ניקוי אוזניים,עיצוב פנים וגזיזת ציפורניים

  1 שע' 15 דק'

  175 שקלים חדשים
 • כוללתסבורת, מקלחת,ייבוש,ניקוי אוזניים,עיצוב פנים וגזיזת ציפורניים

  1 שע'

  197 שקלים חדשים
 • כולל תספורת, מקלחת, ייבוש, ניקוי אוזניים, עיצוב פנים וגזיזת ציפורניים

  1 שע'

  223 שקלים חדשים
 • מיועד לגזעי כלבים ממשפחות השפיץ, הטוי והנוי

  2 שע' 30 דק'

  175 שקלים חדשים
 • מיועד לגזעי כלבים ממשפחות השפיץ,והרועים (גדולים)

  2 שע' 30 דק'

  300 שקלים חדשים
 • מיועד לכלבים מגזעי שפיץ בעלי מספר רב של סוגי פרווה.

  5 שע'

  600 שקלים חדשים
 • מקלחת, ייבוש, גזיזת ציפורניים,ניקויי אזניים,סירוק קל

  25 דק'

  100 שקלים חדשים
 • סירוק קל לכל סוגי הכלבים

  15 דק'

  60 שקלים חדשים
 • 10 דק'

  50 שקלים חדשים
 • מקלחת, ייבוש, גזיזת ציפורניים,ניקויי אזניים,סירוק קל

  25 דק'

  100 שקלים חדשים

לבחירת הטיפול לפי סוג הכלב

bottom of page