top of page
Dog Blower

מספרת כלבים

אצלנו במספרה ישנו מבחר רחב של שירותים, חלקם הינם שירותים בודדים וחלקם כוללים בתוכם שירותים נוספים.

 באפשרותך לצפות בדף זה ולהבין מהו הטיפול הנחוץ עבור כלבך.

סירוק

.זמן עבודה....................................עד 20 דקות

.מחיר..............................................50 ש"ח

תדירות מומלצת............................אחת לשבוע 

כולל בתוכו סירוק בלבד! ללא פתיחת רסטות.

מיועד בעיקר לכלבים עם שיער ארוך.

מקלחת

זמן עבודה....................................20-40 דקות.

מחיר..............................................80-140 ש"ח.

תדירות מומלצת........................אחת לשבועיים.

כולל בתוכו מקלחת ,ייבוש וגזיזת ציפורניים!

ללא פתיחת רסטות.

מיועד לכלל הכלבים.

טיפוח פרימיום

זמן עבודה....................................עד 150-240 דקות.

מחיר..............................................300-500 ש"ח.

תדירות מומלצת............................אחת לשלושה חודשים.

כולל בתוכו שתי מקלחת, ייבוש ,סירוק אינטנסיבי וחדירה לשכבות פרווה ופלומה פנימיות, פתיחת ופרימת רסטות, הסרה ודילול פרווה נושרת עד העלמה של עד 100% פרווה נושרת.

שימוש בחומרים יוקרתיים ביותר ע"מ לשמור את הטיפול לאורך זמן!

מיועד בעיקר לכלבים בעלי פרווה כפולה

כלבים מגזעים שלא מומלץ לספר באמצעות מכונה .

גזיזת ציפורניים

זמן עבודה.....................עד 20 דקות.

מחיר.............................50 ש"ח.

תדירות מומלצת...........תלוי באורך הציפורניים.

כולל בתוכו גזיזת ציפורניים ושיוף עדין.

מיועד לכלל גזעי הכלבים.

נתון לשיקול דעת הספר.

תספורת

זמן עבודה....................................60-120 דקות.

מחיר............................................140-220 ש"ח.

תדירות מומלצת.......................אחת לחודשיים .

כולל בתוכו... תספורת ,מקלחת וגזיזת ציפורניים !

ללא פתיחת רסטות.

מיועד לרוב המוחלט של גזעי הכלבים.

טיפוח

.זמן עבודה....................................עד 90-150 דקות

.מחיר..............................................170-300 ש"ח

תדירות מומלצת............................אחת לשלושה 

כולל בתוכו מקלחת, ייבוש,סירוק אינטנסיבי וחדירה לשכבות פרווה ופלומה פנימיות, פתיחת ופרימת רסטות, הסרה ודילול פרווה נושרת עד העלמה של עד שעתיים וחצי עבודה פרווה נושרת..

מיועד בעיקר לכלבים בעלי פרווה כפולה

כלבים מגזעים שלא מומלץ לספר באמצעות מכונה .

למידע אודות מועדון סאבדוג פרימיום

bottom of page